ផ្ដល់នូវការផ្គត់ផ្គង់ដំណោះស្រាយជូនដល់ភោជនីយដ្ឋាន និងអាជីវកម្មលក់រាយទាំងឡាយណាដែលកំពុងមានបំណងកែប្រែអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរ។

សាកល្បងប្រើប្រាស់
The one-stop-shop solution

រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង ដែលមានមុខងារគ្រប់យ៉ាងដែលលោកអ្នកនឹងត្រូវការ

YOUDING មានទំនុកចិត្តក្នុងការផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយមួយ ដែលសមស្របនឹងតម្រូវការជាច្រើនរបស់អតិថិជន។

មុខងារគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការលក់

មុខងារគ្រប់គ្រងស្តុកទំនិញ

មុខងារបង្កើតរបាយការណ៍

មុខងារបង្កើតរបាយការណ៍

មុខងារកក់

មុខងារគ្រប់គ្រងទឹផ្សារ

និងមុខងារជាច្រើនៗទៀត

យើងខ្ញុំថែមទាំងផ្ដល់នូវកម្មវិធីគ្រប់គ្រងលើខបករណ៍ចល័តសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងដែលមានការមមាញឹកច្រើនផងដែរ។

លោកអ្នកអាចត្រួតពិនិត្យលើសកម្មភាពអាជីវកម្មបានគ្រប់ពេលវេលា និងគ្រប់ទីកន្លែងពីកម្មវិធីគ្រប់គ្រងនេះ។ ពិនិត្យការកក់ ការបញ្ជាទិញ និងការលក់បានយ៉ាងងាយស្រួល។ តាមដានប្រតិបត្តិការជួញដូរទៅតាមពេលវេលាជាក់ស្ដែង។ បង្ហាញពីមុខទំនិញលក់ដាច់ និងទំនិញលក់មិនសូវដាច់ និងថែមទាំងកំណត់ពីការផ្ដល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត និងវិធីសាស្ត្ររៀបចំនូវយុទ្ធសាស្ត្រតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកទៀតផង។

ជាឧបករណ៍ចាំបាច់សម្រាប់ធ្វើការបញ្ជាទិញបែបទំនើប និងបង្កើនការលក់។

លក្ខណៈសាមញ្ញ និងភាពងាយស្រួលនៃការបង្ហាញលើអេក្រង់របស់

mPOS របស់យើងខ្ញុំ ប្រែក្លាយពីការបញ្ជាទិញដោយអ្នករត់តុ ទៅជាការបម្រើអតិថិជនដោយអ្នករត់តុ។

បង្កើនសេវាកម្មលោកអ្នកតាមរយៈ mPOS របស់យើងខ្ញុំ៖ ផ្ទៃនៃការបង្ហាញ់លើអេក្រង់មានលក្ខណៈ រហ័ស សាមញ្ញ និងផ្ដល់ភាពងាយស្រួល អាចប្រើបានជាមួយទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទ។

ជំនាន់ថ្មីនៃការបញ្ជាទិញ និងការទូទាត់ប្រាក់រហ័ស

អរគុណដល់បច្ចេកវិទ្យាស្កេនកូដ QR រួមផ្សំជាមួយប្រព័ន្ធ Youding អតិថិជនលោកអ្នកអាចបញ្ជាទិញ និងទូទាត់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់ពីទូរស័ព្ទដៃ។ ទីបំផុត ការបំបែកវិក័យប័ត្រលែងជាអ្វីដែលត្រូវស្មុគស្មាញទៀតហើយ។

ជម្រុញការលក់របស់ក្រុមហ៊ុនលោកអ្នកដោយម៉ាស៊ីនស្វ័យបញ្ជាទិញ Kiosk

សក្តិសម្តឥតខ្ចោះសម្រាប់វិស័យអាហាររហ័ស Kiosk ម៉ាស៊ីនស្វ័យបញ្ជាទិញប្រើប្រាស់អេក្រង់ឆ្លាតវៃជួយពន្លឿនដំណើរការបញ្ជាទិញ និងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពអាជីវកម្ម។

សាកល្បងប្រើប្រាស់ឥលូវនេះ ដោយឥតគិតថ្លៃ

ទទួលយកនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដែល Youding ផ្ដល់ជូន។ ធ្វើការទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ។ សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំដើម្បីសាកល្បងប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃ។

ផលិតផលយើងខ្ញុំសក្តិសម្តបំផុតសម្រាប់…

ភោជនីយដ្ឋាន ហាងកាហ្វេ និងបារ

ហាងលក់រាយ

ទីផ្សារដឹកជញ្ជូន

សណ្ឋាគារ និងរមណីយដ្ឋាន

អ្វីដែលលោកត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បី ដឹកនាំ និងពង្រឹងអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក

មុខងារកក់៖ ងាយស្រួលគ្រប់គ្រង និងធ្វើផែនការកក់ទុកជាមុន។

ជាមួយប្រព័ន្ធរួមបញ្ចូលមុខងារកក់របស់ Youding អ្នកអាចទទួល និងចាត់ចែងការកក់ទុកមុនក្នុងពេលវេលាជាក់ស្ដែង និងកាត់បន្ថយក្ដីបារម្ភពីការមិនមានតុទំនេរ។

មុខងារគ្រប់គ្រងស្តុកទំនិញ៖ ត្រួតពិនិត្យថ្លៃដើម កាត់បន្ថយភាពខ្ជះខ្ជាយ និងព្យាករណ៍ពីតម្រូវការលក់របស់អ្នក។

ដោយគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្តុកទំនិញរបស់ Youding លោកអ្នកអាចត្រួតពិនិត្យមើលស្ដុកទំនិញយ៉ាងងាយស្រួលបំផុត ។ លោកអ្នកអាចគិតទុកជាមុនអំពីតម្រូវការ គ្រប់គ្រងស្ដុកទំនិញបានប្រសើរជាងមុន ចៀសវាងការខ្ជះខ្ជាយ និងរៀបចំអាជីវកម្មតាមការពេញចិត្តរបស់លោកអ្នកយ៉ាងងាយស្រួលបំផុត។

ភ្ញៀវប្រចាំ៖ បង្កើតកម្មវិធីផ្ទាល់ខ្លួន ហើយផ្ដល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់ភ្ញៀវរបស់លោកអ្នក។

ជាមួយប្រព័ន្ធរួមបញ្ចូលមុខងារកក់របស់ Youding អ្នកអាចទទួល និងចាត់ចែងការកក់ទុកមុនក្នុងពេលវេលាជាក់ស្ដែង និងកាត់បន្ថយក្ដីបារម្ភពីបញ្ហារអត់មានតុទំនេរ។

តើលោកអ្នកបានត្រៀមចូលប្រើប្រាស់រួចហើយឬនៅ?

ទទួលយកនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដែល Youding ផ្ដល់ជូន។ ធ្វើការទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ។ សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ។

Youding Logo

ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ